May 26, 2012

h a y a t

sudah jauh kau berjalan
berjalan dari permulaan
di mana kau berbuaian
di mana kau berkasihan
di sana;
jangan kau lupa menoleh
melihat apa yang diperoleh
hendaknya, tiada yang disisih
dan mula berterima kasih
keinginan itu permulaan, kesedaran itu penghabisan~www.tips-fb.com

No comments: