October 17, 2010

Orang GuaKau gelak
sebab
kau kata
kau tak pernah jumpa orang macam aku.

Aku gelak
sebab
dengar kau kata
kau tak pernah jumpa orang macam aku

aku pelik?
tak
kau kuno.

www.tips-fb.com